Asiakkaillemme

Hyödyllisiä asioita asiakkaan kannalta

Kirjanpitomateriaalin toimittaminen

Jotta pystyisimme palvelemaan sinua ja yritystäsi mahdollisimman hyvin niin toivomme että taloushallinnon materiaali toimitetaan tilitoimistoon aina seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Kun keräät kirjanpitomateriaalia, käy läpi kuukauden tiliote vienti vienniltä ja tarkista, että jokaisesta tapahtumasta on mukana tosite tai muu selvitys. Mahdolliset puutteet kirjanpidon materiaalissa vievät myös oman aikansa kyselyjen ja selvittelyjen takia.

Myynti- ja ostolaskut kuuluvat sille kuukaudelle jolloin tavara/palvelu on toimitettu. Huomioithan myös että pelkkä maksumuistutus ei kelpaa kirjanpidon tositteeksi vaan tarvitaan myös alkuperäinen lasku.

Asiakkaan vastuulla on huolehtiminen siitä, että kaikki kirjanpitoon toimitetut tositteet liittyvät yrityksen toimintaan. Yrityksen toimialaan nähden epätavallisten menojen tositteisiin on aina hyvä selvittää lyhyesti, miten kulu liittyy yrityksen toimintaan.